Vanliga frågor

Hur kan jag vara säker på att få en plats?

För att vara helt säker på att få en plats förskottsbetalar du 500 kronor till konto. Summan avräknas naturligtvis från hyran.
Viktigt att du anger fullständigt namn och fordonets registreringsnummer på inbetalningen.

Hur mycket kostar det?

Hyran för vintersäsongen 2012/2013 är 2000 kronor plus moms 500 kronor, summa 2.500 Kronor inklusive moms (VAT).
Fordon upp till 6 meter 2.500 kr /säsong.

Fordon 6 – 7 meter 2.800 kr / säsong.

Längre fordon efter överenskommelse.

Hyran betalas i förskott vid avlämningstillfället.

Kan man komma & gå som man vill?

Nej, det är en ren vinterförvaring med begränsat tillträde. Lokalen är larmad för både inbrott och brand. Kameraövervakning med inspelning sker dygnet runt och lokalerna har daglig tillsyn av folk på platsen.

Hur gör jag med gasolflaskor?

Inga gasolflaskor får förvaras i lokalen på grund av föreskrifter från myndigheterna.

Hur gör jag med batteriet?

Vi rekomenderar alltid att batteriet avlägsnas ur fordonet och förvaras på annan plats, går inte det ska minst en pol tas av på grund a brandrisk vid eventuell kortslutning. Moderna batterier av god kvalitet klarar av att stå ett halvår utan underhållsladdning.